Regulamin

I. Warunki ogólne

 1. Jedynym właścicielem i administratorem serwisu o nazwie www.optitaxi.pl jest firma Optima TOV Sp. z o.o. i tylko ona ma prawa własności intelektualnej do ww. witryny (w tym jej powielania, dystrybucji i modyfikacji), jej projektu, kodu źródłowego i wszelkich składowych.
 2. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne dla użytkowników internetu. Wejście na witrynę oznacza całkowitą akceptację tych warunków. Niniejsza witryna zawiera wyłącznie informacje potrzebne użytkownikowi do korzystania z zasobów serwisu optitaxi.pl.
 3. Ewentualne zamawianie przez użytkowników witryny przewozu wiąże się z udostępnieniem firmie ich numerów telefonów. Wszelkie dane osobowe bądź adresowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika i przepisami prawa polskiego, szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane te będą przechowywane na serwerze witryny z ograniczonym dostępem do niego. Nie będą sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo.
 4. Właściciel witryny nie zezwala na przetwarzanie danych teleadresowych i adresów e-mail, dostępnych na stronie internetowej optitaxi.pl. Zabrania się przetwarzania tych danych w jakiejkolwiek formie w celu odsprzedaży. Publikacja fragmentów lub całości materiałów zawartych na stronie internetowej optitaxi.pl przez inne serwisy jest możliwa wyłącznie przy podaniu źródła i po uzyskaniu pisemnej zgody administratora. Komercyjne wykorzystanie treści umieszczonych na stronach optitaxi.pl jest zabronione. Nieautoryzowane wykorzystanie informacji zamieszczanych na tej witrynie, naruszanie praw własności intelektualnej stanowi podstawę prawną do wszczęcia postępowania sądowego.
 5. Przeglądanie, drukowanie i częściowe pobieranie zawartości witryny jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że jest ono dokonywane tylko i wyłącznie w celu uzyskania informacji do użytku osobistego, a nie komercyjnego.
 6. Optima TOV sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne błędy bezpieczeństwa, jakie mogą wystąpić, za ewentualne uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania użytkownika, uszkodzenia plików przechowywanych na komputerze użytkownika, ani za wirusy komputerowe na komputerze używanym do łączenia się z naszą witryną, spowodowane niewłaściwym działaniem przeglądarki internetowej.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizowania zamieszczanych na witrynie informacji bez uprzedniego powiadomienia.

II. Świadczenie usług przewozowych

 1. Składanie zleceń
  Zgłaszanie zleceń przez Klientów na wykonanie usług może być dokonywane całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim lub angielskim.
 2. Formy składania zamówień
  1. Telefonicznie
   Za pośrednictwem centrali o numerze telefonu 22 33 11 999, 58 77 11 222, 608 300 500, lub 799 44 99 99. Numer 799 44 99 99 posiada funkcję call back, co oznacza, że Klient wybierając ten numer zostaje automatycznie rozłączony, a następnie Operator oddzwania na numer Klienta. Operator Centrali każdorazowo potwierdza przyjęcie zlecenia, podaje dokładny koszt przejazdu (pod warunkiem podania przez Klienta dokładnego adresu miejsca odbioru i miejsca docelowego) i określa orientacyjny czas realizacji zlecenia.
  2. On-line
   Poprzez stronę internetową www.optitaxi.pl, przy wykorzystaniu stosownego formularza znajdującego się na stronie, zakładka „Główna”. W przypadku zamówienia on-line, system wylicza cenę za przejazd. Prawidłowo wypełnione zamówienie zostaje potwierdzone komunikatem „
   Zamówienie zostało pomyślnie przyjęte i czeka na realizację”. Dodatkowo operator kontaktuje się z Klientem telefonicznie i potwierdza przyjęcie zlecenia, podając czas oczekiwania.
  3. E-mail

Na adres kierowca@optitaxi.pl. Ten sposób zamawiania usługi dotyczy wyłącznie zleceń z późniejszym terminem wykonania, które wymagają dodatkowych uzgodnień. Każdorazowo, przyjęcie zlecenia w formie e-maila, jest potwierdzane przez Optitaxi.

UWAGA: Płatności on-line przyjmowane są tylko i wyłącznie od osób, które podpisały z Optima TOV sp. z o.o. umowę o współpracy o świadczenie usług. W celu podpisania takiej umowy prosimy o kontakt z biurem, nr telefonu 22 33 11 999.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.